پيشينه ايکوم در ايران

از تشکيل کميته ملي موزه هاي ايران (ایکوم) در ايران بیش از نيم قرن مي گذرد. در بهمن ماه سال ۱۳۲۸ مطابق با ۱۹۵۰ ميلادي، کميسيون ملي يونسکو در ايران به منظور بهبود و توسعه موزه هاي کشور و ايجاد ارتباط بين موزه هاي ايران با موزه هاي ساير کشورهاي جهان، استفاده از آخرين مطالعات و تحقيقات مربوط به موزه و جلب توجه عامه مردم به موزه ها و نقش آن در تعليم و تربيت، کميته تخصصي موزه هاي ايران را با حضور کارشناسان ، صاحب نظران آثار تاريخي، موزه داران، مديران موزه ها و نمايندگان نهادهاي ذيربط تشکيل داد.

اساسنامه کميته نخست در سال ۱۳۲۹ تهيه شد و سپس در سال هاي ۱۳۳۶ و ۱۳۴۷ اصلاحاتي درآن صورت گرفت. کميته ملي موزه هاي ايران از بدو تأسيس خود با شوراي جهاني موزه ها ارتباط مستقيم داشته و در ديماه ۱۳۵۰ کميته در شوراي مذکور به رسميت شناخته شد. نخستين فعاليت کميته برگزاري دوره آموزشي نقش موزه ها در تعليم و تربيت بوده است. در سال  1355اولین مجمع موزه داران آسيا اقیانوسیه ايکوم با همكاري اداره كل موزه ها در ايران تشکيل گرديد.
کمیته ملی تابع شوراي بين المللي موزه ها که به اختصار “ايکوم ICOM ” ناميده مي شود قرار دارد، وآن سازماني است غير دولتي  و غیر انتفاعی وابسته به سازمان يونسکو و دفتر آن در شهر پاریس در کشور فرانسه قراردارد.
ايکوم بزرگترين خانواده جهاني موزه شناسان و سازمانهايي است که به نحوي با تعريف موزه در ارتباط می باشند و از نقطه نظر صلاحيت علمی در اين زمينه در جهان در جایگاه و مرتبه نخست  قراردارد.

 

موزه+کرونا

كميته ملي موزه هاي ايران تا سال ۱۳۵۷ فعاليت مستمر داشت.  اما پس از آن به علت عدم پرداخت حق عضويت مربوطه فعالیت آن متوقف شد.
برابر مقررات شورای بین المللی موزه ها تشكيل كميته ملي در هر كشور با عضويت حداقل ۳ عضو موسسه اي و دوعضو انفرادي تحقق مي يابد. در اين راستا اداره كل موزه هاي وقت سازمان ميراث فرهنگي کشور در جهت عضويت مجدد در شورای بین المللی فعاليت پی گیرانه ای نمود و در سال ۱۳۶۷ با تصويب هيئت وزيران توانست مجوز پرداخت حق عضويت آن اداره را اخذ نماید، ولي با توجه به اينكه تعداد اعضا به حدنصاب نرسيده بود شكل گيري كيمته ملي به تعويق افتاد.

 

با توجه به اينكه شوراي بين المللي موزه ها ايكوم سازماني است غير دولتي و وابسته به يونسكو می باشد لذا كميسيون ملي يونسكو ايران با تلاش مستمر رياست وقت اداره فرهنگ، در زمينه آشنايي موزه داران و ديگر موزه های فعال سازمان های دیگر  با شوراي بين المللي موزه ها و ايجاد تسهيلات به منظور عضويت آنان در ايكوم ، زمينه شكل گيري مجدد كميته ملی موزه هاي ايران را فراهم نمودند و همچنين علاقه مندان به موزه ها با  عضويت انفرادي خود در ايكوم نيز به تشكيل كميته ياري رساندند . به طوري كه پس از بيست سال، اولين نشست اعضاء ايكوم و ديگر علاقه مندان در تاريخ  ۲۸/۱۱/۱۳۷۶ در مورد چگونگي تشكيل كميته ملي صورت پذيرفت. در اين جلسه پيرامون تشكيل كميته ملی، هيئت اجرايي، تدوين آئين نامه داخلي و… بحث و بررسيي به عمل آمد و در تداوم اين جلسات در يازدهمين جلسه كه درتاريخ ۲۵/۶/۱۳۷۷ هيئت اجرايي كميته ملي موزه اي ايران از بين اعضا ي ايكوم انتخاب شدند و گزارش اين جلسه به انضمام آئين نامه داخلي كه توسط كميته مشورتي تدوين شده بود جهت تائيد به شوراي بین المللي موزه ها(ايكوم) ارائه گشت و بدين ترتيب با تاييد شوراي اجرايي ايكوم ، كميته ملي موزه هاي ايران پس از بيست سال رسما فعاليت هاي خود را آغاز نمود . نظر به اينكه كميته ملي موزه هاي ايران(ايكوم ايران) به عنوان يك نهاد رابط و مشورتي، مسئوليت ايجاد ارتباط ميان نهادها و موزه هاي عضو و دیگر اعضا ی انفرادری را در داخل کشور و همچنین با شورای بین المللی موزه ها  را برعهده دارد امید است بتوانیم دراین راستا فعالیت های موثری را در زمینه هماهنگی معرفی و آموزش و به ویژه ترویج فرهنگ موزه داری ارائه نماید.

کمیته ملی پس از تدوین آئین نامه داخلی نخستین همایش را با حمایت سازمان میراث فرهنگی کشور تحت عنوان نقش موزه ها در توسعه فرهنگی برگزار نمود و پس از آن در اجلاسهای سه سالانه شورای بین المللی به صورت فعال حضور یافت. در سال ۱۳۸۳ با حمایت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری وقت و و جند عضو سازمانی، دومین همایش را تحت عنوان موزه ها در هزاره سوم  همراه با نمایشگاه جنبی  معرفی تجهیزات و تکنولوژی مورد نیاز موزه ها را برگزار نمود.  در اسفندماه ۱۳۸۵ کمیته ملی موزه ها با همت اعضای خود اجلاس منطقه ای آسیا اقیانویسه را در شیراز برگزار نمود. و در سال ۲۰۱۷ نشست سالانه اجلاس منطقه ای آسیا اقیانویسه را چابهار انجام داد وو در سال ۲۰۱۸ نشست سالانه ایکوفوم را در تهران برگزار نمود.
هیات اجرایی کمیته ملی محور اصلی فعالیت سالانه خود را با عنایت به شعار های اعلام شده از طرف شورای بین المللی معطوف به آموزش و آشنایی عامه با فرهنگ موزه ای در اقشار مختلف در كشور نموده است.
اكنون كه به روند احياي كميته ملي موزه هاي ايران  اشاره نموديم بهتر است معرفي اولين هيات اجرايي پس از احيا را از  زبان كميته ارتباطات وقت ايكوم مندرج در خبرنامه  داخلي كميته ملي مورخ ارديبهشت۱۳۷۸نقل نمائيم:

 

پس از تدوین آیین نامه داخلی کمیته ملی و تایید اعضاء شرکت کننده، در جلسه ای با حضور نمایندگان موزه های عضو ایکوم و اعضا انفرادی، انتخاب هیات اجرایی کمیته ملی موزه ها با اعلام آمادگی تعدادی از اعضا  رسمی که به تایید شورای بین المللی موزه ها رسیده بود و اخذ آرا شرکت کنندگان صورت پذیرفت و پنج نفر به اسامی زیر انتخاب شدند.

سید محمد بهشتی متولد 1330 کارشناس ارشد معماری رییس‌سازمان‌میراث‌فرهنگی‌کشور ریاست هیئت اجرائی‌کمیته‌ملی‌موزه‌های ایران (ایکوم)
سید احمد طباطبایی متولد 1338 کارشناس ارشد باستان‌شناسی معاون معرفی و آموزش سازمان میراث فرهنگی معاون هیئت اجرائی‌کمیته‌ملی‌موزه‌های ایران (ایکوم)
محمدرضا حاج‌حسین جواهری متولد 1332 کارشناس ارشد علوم اجتماعی رییس اداره کل موزه‌های بنیاد مستضعفان معاون هیئت اجرائی‌کمیته‌ملی‌موزه‌های ایران (ایکوم)
اصغر محمدی فاضل متولد 1344 کارشناس ارشد محیط زیست مدیرکل موزه تاریخ طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست خزانه‌دار‌هیئت اجرائی‌کمیته‌ملی‌موزه‌های ایران (ایکوم)
مژگان احمدیه متولد 1338 کارشناس علوم زراعی معاون‌آموزش و انتشارات موزه‌طبیعت و حیات‌وحش ایران دبیر هیئت اجرائی‌کمیته‌ملی‌موزه‌های ایران (ایکوم)