مـوزه‌های صـنعتـی

موزه‌های فنی و صنعتی؛ ساخته‌های فنی و صنعتی انسان را در زمینه‌های اختراعات، اکتشافات، وسایل نقلیه، ماشین‌آلات، محصولات، خدمات و مانند آنها را به نمایش می‌گذارند و به نام‌های موزه اختراعات، موزه اکتشافات، موزه ماشین‌آلات و موزه وسایل نقلیه و غیره موسوم شده‌اند.
که از جمله مهمترین آنها در حوزه‌های تولیدی می‌توان به موزه‌های شکلات، دوچرخه، قهوه، پنیر، بستنی، بتن و اکسپوز، چرخ و تایر و بسیاری از محصولات و ساخته‌های بشری در دنیا اشاره داشت.
موزه‌های صنعتی در واقع میراث‌دار گذشته برای صیانت از آینده در رسته و صنف خود به شمار می‌آیند. شبکه موزه های صنعتی می‌تواند ضمن ارتقای تعاملات  فنی و تخصصی  به انتقال تجارب  و انعکاس دستاوردهای تاریخی میان رشته ای منجر گردد. موزه‌دارن صنعتی و  صنفی همواره در میان گروه‌های مرجع  از  اعتبار  و جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند، چراکه رویکرد دنیا به موزه‌ها در حقیقت رویکردی تاریخی و فنی است که می‌تواند  دستاوردهای زمان حال را در آیینه پیش رو  برای نسل‌های آینده نمایان و جاوید سازد.

موزه‌های صنعتی در دنیا نقش مهمی در حفظ و حراست از تاریخ صنعت، توسعه اقتصادی و تحولات فرهنگی دارند. این موزه‌ها به عنوان مراکزی برای نگهداری، نمایش و آموزش درباره تاریخ و فرآیندهای تولید محصولات و خدمات صنعتی عمل می‌کنند.

نقش مهمی که موزه‌های صنعتی ایفا می‌کنند عبارتند از:

1- حفظ تاریخ صنعت: موزه‌های صنعتی مانند یک نگهدارنده تاریخی برای اشیاء و ادوات تولیدی، ماشین‌آلات، فرآورده‌ها و تکنولوژی‌های پیشین هستند. این موزه‌ها به طور دقیق تر در حفظ و نگهداری از تاریخچه فناوری‌های صنعتی و توسعه آنها نقش مهمی دارند.

2- آموزش و ارتقاء آگاهی عمومی: موزه‌های صنعتی به عنوان مراکز آموزشی و تحقیقی، از طریق برگزاری نمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها و برنامه‌های آموزشی، به جامعه کمک می‌کنند تا درک بهتری از توسعه صنعتی و ابزارهای پیشرفته برای تولید محصولات بیابند.

3- پشتیبانی از تحقیقات و توسعه: موزه‌های صنعتی ممکن است به عنوان مراکز تحقیقاتی برای بررسی توسعه صنعتی و مشاهده چگونگی کارکرد ابزارهای صنعتی باشند. این موزه‌ها می‌توانند به تحقیقات و توسعه صنعتی کمک کنند و تولید محصولات پیشرفته را تشویق کنند.